بیمه درمان

بیمه درمان

برای آگاهی از چگونگی دریافت خسارت بیمه نامه درمان اینجا را کلیک کنید.

در این گروه بیمه، بیمه گر متعهد می شود که کلیه هزینه های درمانی و بیمارستانی هریک از بیمه شدگان که براساس شرایط قرارداد قابل پرداخت می باشد را جبران نماید.

شرح خطرات و خسارات تحت  پوشش:


   بیمه درمان گروهی ( بیمه مکمل ) را  گروه های  بزرگ (حداقل50 نفر ) که  برای کار و فعالیتی  (به جـز بیمه شدن ) گـرد آمده باشند میتوانند درخواست نمایند.

   اساس  تعهدات این  بیمه  پرداخت هزینه های بیمارستانی مازاد بر پوشش بیمه گـر اول گروه مورد بیمه می باشـد. 

   خدمات و تعهدات این بیمه برای بیمه شدگان برحسب میزان تعهدی که بیمه گذار یا همان شـرکت  و یا موسـسه که  گـروه درآن تشکیل شـده است، اختیار می نماید

  

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

  • §         هزینه های بستری و جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود (Day Care) (با بیش از 6 ساعت بستری)، آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ شکن  و ...
  • §         هزینه های اعمال جراحی مغز و اعصاب (به استثنای دیسک ستون فقرات)، قلب، پیوند کبد، ریه و پیوند کلیه، مغز استخوان و ...
  • §         هزینه های زایمان اعم از طبیعی و سزارین
  • §         هزینه های پاراکلینیکی شامل سونوگرافی، ماموگرافی، رادیوتراپی، انواع اسکن، انواع سی تی اسکن، انواع آندوسکوپی، MRI، اکوکاردیوگرافی  و..
  • §         هزینه های مربوط به تست ورزش، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، آنژیوگرافی چشم  و ...
  • §         هزینه های جراحی های مجاز سرپایی شامل شکستگی ها، گچ گیری، ختنه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، تخلیه کیست و لیزر درمانی و...
  • §         هزینه های رفع عیوب انکساری چشم (با نقص بینایی هر چشم 4 دیوپتر یا بیشتر) برای دو چشم و ...
  • §         هزینه آمبولانس داخل شهری و خارج شهری

  چنانچه بیمه شده از بیمه گر اول استفاده نماید ، فرانشیز مقرر شده در قرارداد از هزینه های درمان کسر می گردد.

  •  بدیهی است  تعهدات بیمه گر تابع شرایط  خصوصی  بیمه نامه  و مفاد قـــرارداد بوده و اعطاء خدمات و پوششها از جانب بیمه گر بر مبنای آن استوار می باشـد.

شنبه 13 دى 1393