بیمه عمر و سرمایه گذاری

برای مشاهده بروشور بیمه عمر و سرمایه گذاری بر روی لینک های زیر کلیک نمائید.

part 1

part 2

 

بیمه عمر و سرمایه گذاری قرار داد بیمه ای است که علاوه بر پرداخت سرمایه در صورت فوت بیمه شده به بازماندگان، امکانات فوق العاده و متنوع سرمایه گذاری را نیز فراهم می سازد.

 

مشخصات ویژه این بیمه نامه :

  • با نیاز های شما هماهنگی دارد
  • انعطاف پذیر است
  • مزایای آن توسط خود شما طراحی می شود

بیمه عمر و سرمایه گذاری چیست؟

بیمه عمر و سرمایه گذاری یکی از پرطرفدار ترین بیمه های عمر در جهان است که با اضافه نمودن یک برنامه سرمایه گذاری سیستماتیک به بیمه عمر بلند مدت، روز به روز طرفداران بیشتری را در اکثر کشورها به خود جلب می نماید.

در شرایط کنونی آیا می توان از تورم چشم پوشی کرد؟ چنانچه سرمایه بیمه های عمر متداول در حال حاضر برای خانواده تا حدودی کارگشا باشد آیا در آینده نیز پس از گذشت چند سال این مبلغ به اندازه امروز کارگشا خواهد بود؟ و این در حالیست که با توجه به  نرخ تورم بدیهی است که پاسخ منفی است.

اما با خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری به مجموعه ای از امکانات کم نظیر کاربری بیمه در جهان دسترسی خواهید یافت. انتخاب امروز شما موجب تامین مالی خانواده و بهره مندی از بهترین بازارهای سرمایه گذاری در ایران خواهد شد، ضمن اینکه با پیشرفت مداوم و سالیانه سرمایه  بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین به گونه ای  همگون با تورم ، شما طرحی ارزشمند را چه برای امروز و چه برای فرداهای خانواده خویش برگزیده اید.

مزایای کلی بیمه عمر

تامین خاطر و آرامش خیال

همگی ما تصویری از آینده را تجسم می نماییم که در آن رفاه و امنیت مالی خانواده خویش که خواستی قلبی برای همه ماست درخشش می نماید. آنچه ما را در رسیدن به این هدف نائل می نماید حاصل دسترنج و تلاش ماست در طول سالیانی که پیش رو داریم. اگر این سالیان و آنچه حاصل گذر زمان است آن قدر که ما انتظار داریم به درازا نیانجامد جبران آن با چه کسی است؟ بیمه عمر مناسب تصویری را که ما از آینده تجسم می نماییم جاودانه می نماید. آسودگی و آرامش خاطر از رفاه و تامین خانواده ما حداقل حاصل آن است که خود به تنهایی از ارزش والایی برخوردار است

دسترسی فوری به پول نقد

در شرایط ناگوار ماهیت نقدی بودن این سرمایه گذاری به همراه سرمایه بیمه عمر حائز اهمیت می نماید. بدون قید و بند های ناشی از ضوابط مالیاتی و انحصار وراثت سرمایه مذکور می تواند در تامین مخارج بازماندگان به گونه ای موثر راهگشا بوده و تا زمانیکه بازماندگان خود را با شرایط جدید وفق دهند به خوبی ایفای نقش نماید.

شرکت بیمه  پس از دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز و اطمینان از صحت آنها حداکثر ظرف مدت ده روز تعهدات خود را انجام خواهد داد.

سرمایه بیمه عمر و سرمایه گذاری همواره به هر میزان از معافیت مالیاتی برخوردار است و مبلغ قابل پرداخت در صورت فوت به ذینفع شما تابع قانون ارث نخواهد بود

تعیین ذینفع به سلیقه خود شما

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شما شخصاً قادر هستید به انتخاب خود تعیین نمایید که چه کسانی و هرکدام به چه میزان می توانند از مزایای این بیمه نامه استفاده نمایند. حال اینکه در مورد سایر اموال و داراییها این امر تابع قانون انحصار وراثت می باشد .

چه مبلغی به عنوان بازخرید پرداخت می شود؟

در صورت عدم تمایل بیمه گذار به ادامه قرارداد قبل از پایان قرارداد بیمه ای,  حداقل مبلغ قابل پرداخت معادل مبلغ ذکرشده در جدول بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری با نرخ تضمینی 18% برای پنج سال اول بیمه نامه و 15% از سال ششم تا دهم بیمه نامه می باشد. ضمنا در پایان هر سال مالی نرخ قطعی آن سال اعلام می گردد و چنانچه میزان سود متعلقه بیش از 18% باشد در محاسبه آن سال منظور خواهدشد.

برای بیمه نامه هایی که تاریخ صدور آنها قبل از 01/02/1391 می باشد, به ازای سال های باقی مانده تا سال پنجم بیمه ای نرخ بهره تضمینی معادل 18% محاسبه می گردد. 

 

تخصیص اندوخته حاصل از بیمه عمر به دیگری

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شما می توانید اندوخته حاصل از سرمایه گذاری را بنابر میل خود و آنگونه که تمایل دارید به شخص دیگری تخصیص دهید.

 

معافیت مالیاتی

 - مطابق مادة 136 قانون مالیات های مستقیم سرمایه بیمه عمر و نیز اندوخته حاصل از سرمایه گذاری های صورت گرفته، تماماً از پرداخت مالیات معاف می باشند.

 - نظر به مادة 148 قانون مالیات های مستقیم بند (2- ج) مبالغ پرداختی از بابت بیمه عمر می توانند جزو هزینه های قابل قبول مؤسسات از نظر مالیات به حساب آیند.

انعطاف پذیری در نحوة پرداخت حق بیمه

  • چنانچه بیمه شده در سررسید سالیانه بیمه عمر و سرمایه گذاری خویش به دلایلی قادر به پرداخت حق بیمه نبوده و نقدینگی کافی بدین منظور در دسترس وی نباشد ، می تواند از اندوخته حاصل از سرمایه گذاری خویش به منظور پرداخت حق بیمه آن سال استفاده نماید.
  •  چنانچه بیمه شده تمایل به افزایش یا کاهش حق بیمه داشته باشد می تواند تغییرات مورد نظر خویش را اعمال نماید.
  •  بیمه شده قادر است که حق بیمة عمر و سرمایه گذاری را که پرداخت می نماید هر ساله تعدیل نماید. این امر دارای دو مزیت است:
  1. با تعدیل حق بیمة پرداختی می توان سرمایه اصلی بیمة عمر که همان سرمایة فوت میباشد را تعدیل نمود. تعدیل بدان معنی است که سرمایة بیمة عمر هر سال نسبت به سالهای پیشین افزایش می یابد و با گذشت زمان و در نظر گرفتن تورم ارزش آن به روز نگاه داشته می شود.
  2. دیگر آنکه با تعدیل حق بیمة پرداختی بصورت مستمر اندوختة حاصل از سرمایه گذاری نیز پیشرفت مناسبتری داشته و به گونه ای قابل توجه افزایش خواهد یافت.

افزایش سرمایة اصلی بیمة عمر (سرمایة فوت)

این نکته حائز اهمیت است که گاهاً بدلیل بوجود آمدن پاره ای از تغییرات در ساختار خانوادة  ایشان نیاز بیشتری به تامین مالی خواهند داشت، این امر می تواند به طور مثال به واسطة پیوستن عضوی جدید به اعضای خانوادة ما تحقق یابد.

چنانچه بیمه شده به دلایلی مایل باشد خانوادة خویش را از تامین مالی بیشتری برخوردار سازد می تواند سرمایة بیمة عمر خویش را افزایش دهد، بدون آنکه برخلاف دیگر بیمه های عمر نیازی به بازخرید بیمه نامه فعلی و اخذ قرارداد جدیدی باشد.

تعدیل سرمایه بیمه عمر

بیمه شده می تواند نرخ تعدیل سرمایه فوت بیمة عمر خویش را افزایش دهد. اهمیت افزایش نرخ تعدیل سالانه هنگامی آشکار می گردد که پیشرفت و رشد بیشتر سرمایة فوت بیمه عمر به منظور مقابله با تورم مد نظر باشد. پیشرفت همگون و مناسب سرمایة فوت بیمة عمر با تورم ارزش آن را همواره به روز نگاه می دارد.

این در حالی است که اگر سرمایه بیمه  عمر منتخب شما در حال حاضر برای خانواده تا حدودی کارگشا باشد با انتخاب نرخ تعدیل سرمایة فوت مناسب، در آینده نیز پس از گذشت چند سال این مبلغ به اندازه امروز کارگشا خواهد بود.

کاهش سرمایة بیمه عمر و یا تقلیل نرخ تعدیل

در صورتیکه بیمه شده تمایل به کاهش سرمایة بیمة عمر  و یا تقلیل نرخ تعدیل سرمایة بیمة عمر  داشته باشد در تدوین شرایط منطبق بر میل خویش مخیل خواهد بود. بیمه شده همچنین می تواند نرخ تعدیل سرمایة بیمة عمر را برابر صفر منظور نماید.

مزایای جانبی بیمه عمر

پوشش تکمیلی فوت ناشی از حادثه

این پوشش به افراد 15 الی 70 ساله تعلق می گیرد.  در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه، سرمایة فوت بیمة عمر می تواند تا چهار برابر افزایش یابد.

از کار افتادگی

این پوشش به افراد 18 الی 60 ساله ای تعلق می گیرد که شاغل هستند .

در صورت از کار افتادگی دائم و کامل بیمه شده( که حداقل تا شش ماه ادامه داشته باشد ) تا پیش از سن 60 سالگی، شرکت بیمة کار آفرین متعهد می گردد حق بیمه بیمه عمر و سرمایه گذاری را(بدون حق بیمه پوشش های تکمیلی ) تا پایان مدت قید شده درقرارداد بیمه تقبل نماید .

پوشش بیماریهای تحت پوشش

 این پوشش به افراد 20 الی 60 ساله تعلق می گیرد .

 این پوشش بیمه شده را در برابر پنج بیماری بیمه کرده و قسمتی از  هزینه های درمانی را حداکثر تا سقف 300000000 ریال متقبل خواهد گردید.

این بیماریها عبارتند از:

سکتة قلبی

 سکتة مغزی

 سرطان

 پیوند اعضاء اصلی بدن

 جراحی قلب باز


دریافت وام

بیمه شده می تواند بعد از سال دوم قرارداد ، تا 90 درصد موجودی حساب اندوخته خویش را وام دریافت نماید.

بیمة مستمری و بازنشستگی

در زمان پایان بیمه، بیمه شده می تواند با درخواست کتبی از بیمه گر به جای دریافت مبلغ سرمایة حساب اندوختة بیمة خویش به صورت یکجا، آن را تبدیل به یکی از انواع بیمه های مستمری نماید.

بیمه عمر و سرمایه گذاری مشترک

 در عصر حاضر با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و اشتغال روز افزون زنان وظیفه اداره اقتصادی خانوار بر دوش هر دو می باشد و فقدان هر یک کمبود بارزی را به دنبال دارد .  بیمه نامه عمر وسرمایه گذاری مشترک به منظور رفع نیاز های بیمه ای خانواده  طراحی گردیده است و برای اولین  بار در ایران در تاریخ  آذر ماه 1387 اجرا شد .  

این طرح با داشتن تمام مزایای بیمه عمر وسرمایه گذاری انفرادی بدون پرداخت حق بیمه اضافی دو نفر را تحت پوشش قرار می دهد که هر کدام از بیمه شده ها دارای سرمایه فوت مجزا می باشند و می توانند از مزایای پوشش های اضافی و تکمیلی نیز بهره مند شوند . 

شنبه 13 دى 1393