در پي فعاليت غيرمجاز برخي از اشخاص و شركت ها در امر بيمه گري و دخالت آنان در فرايند آموزش و تربيت نيروي متخصص بيمه اي اعم از بازارياب، كارمند و ... ، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در قالب اطلاعيه اي نسبت به فعاليت اين دسته از فعالان غيرمجاز، هشدار داد.


متن اطلاعيه به اين شرح است:
به اطلاع هموطنان عزيز مي رساند طبق گزارش هاي موجود اشخاصي بدون دريافت مجوز از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران با عناوين جعلي نظير "شركت خدمات بيمه اي صنعت و معدن" (كه اخيراً به صورت غيرمجاز در استان بوشهر تاسيس شده است) به تاسيس دفتر بيمه اي اقدام كرده اند و با دريافت وجه از افراد جوياي كار  و برگزاري آزمون جهت جذب كارمند(بازارياب) فعاليت مي كنند.
بيمه مركزي ضمن محفوظ دانستن حق شكايت و اقدام قانوني عليه اين قبيل متخلفان،  به شهروندان عزيز توصيه مي كند آخرين اخبار، اطلاعات و مسائل مرتبط با امر بيمه و بيمه گري را از مجاري رسمي نظير پرتال بيمه مركزي و سايت اصلي شركت هاي بيمه اي دريافت كنند تا در دام اين سودجويان نيفتند.

<###dynamic-0###>