بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان

پزشکان و پیراپزشکان نیز در صورتی که به علت خطا، غفلت و یا کوتاهی منجر به دچار شدن بیمار به صدمات جسمانی ،روانی یا فوت شوند می­بایست طبق قانون دیات کشور آن را جبران نمایند.

 

 

خرید این بیمه نامه به صورت گروهی و انفرادی امکان پذیر بوده و روند صدور بیمه نامه بسیار ساده است .

شنبه 13 دى 1393