بیمه مسئولیت حمل و نقل

 

این بیمه نامه به 2 صورت صادر میگردد:

 

 

بیمه نامه حمل و نقل ساده:     
بیمه نامه ای است که برای حمل کالای معینی صادر می شود و در آن مشخصات مورد بیمه از جمله نوع کالا، مقدار و ارزش کالا، طریق و نحوه حمل و موضوعات دیگری که مبین حقوق و تعهدات طرفین قرارداد می باشد قید میگردد.


بیمه نامه حمل و نقل عمومی:

در برخی مواقع، صدور بیمه نامه های حمل و نقل ساده (بیمه نامه های باربری داخلی، خارجی و ترانزیت) بدلیل تعداد بالای تکرار آن مقرون به صرفه نمی باشند؛ به عنوان مثال، شرکت واردکننده قطعه خاصی که سالیانه چندین پارت کالا را وارد کشور می کند، تکمیل فرم بیمه نامه های ساده برای هر بار ورود کالا کاری زمانبر و سخت می باشد. در این موارد، از بیمه نامه های عمومی که قراردادی است میان بیمه گر و بیمه گزار استفاده می شود. از طرفی می توان مدت اعتبار را از دیگر وجوه تمایز میان بیمه نامه با قرارداد دانست؛ بیمه نامه ها اعتبارشان فقط در طول یک حمل متعارف است و به محض رسیدن کالا به مقصد خاتمه می یابد ولی قراردادها یکساله اند..

شنبه 13 دى 1393