سخن مدیر عامل

صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی در هر کشور محسوب می شود و شرکت های فعال در بازار بیمه در راستای وظایف و ماموریت اصلی مورد انتظار از صنعت بیمه نقش مجموعه پشتیبان اقتصاد و صنایع مختلف کشور را ایفا می نماید. در حقیقت یکی از حلقه های اصلی توسعه ملی کشور صنعت بیمه می باشد.

صنعت بیمه با ورود بخش خصوصی دستاوردهای مثبتی داشته است اما دغدغه بیمه گذاران جهت انتخاب بیمه گر و دریافت خدمات مناسب سبب گردید تا نقش شرکت های کارگزاری پررنگ گردد.

شرکت کارگزاری مهر رویان فردا با جمع آوری اطلاعات در سایر رشته های بیمه ای از شرکت های بیمه و ارائه خدمات خاص توانسته رضایتمندی بیمه گذاران را افزایش داده و باعث آسودگی خیال برای بیمه گذاران گردد.

این شرکت با نگاهی بر نیازهای بیمه گذاران و مشتریان سعی کرده است تا از کارشناسان خبره مرتبط با فعالیت بیمه بازرگانی نظیر کارشناسان بیمه تامین اجتماعی و وزارت کار استفاده نماید تا بیمه گذاران بتوانند بخشی از مشکلات خود را حل نمایند.

تمام تلاش ما بر این خواهد بود تا با استفاده از کارشناسان خبره ، خدمات مناسبی برای بیمه گذاران فراهم نمائیم.

                                                                                                                           سعید اسدی

                                                                                                                           مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

شنبه 13 دى 1393