بیمه ایران

بیمه ایران

بیمه ایران در کلیه رشته های بیمه زندگی و غیرزندگی فعالیت می کند و با عرضه بیمه های تجاری و خانواده شامل بیمه های اتومبیل ،اشخاص (عمر – حادثه – درمان )،آتش سوزی ، باربری،مهندسی و مسئولیت بیش از 50% سهم بیمه های بازرگانی کشور را دراختیاردارد.دربخش حمایت های ملی نیز اکثریت پروژه های بزرگ ملی نظیر نفت و گاز و پتروشیمی ، هواپیمایی ، سدسازی، نیروگاهها و صنایع تحت پوشش بیمه ایران است که در مواقع لزوم خطرات بیمه شده خود را نزد بازارهای بین المللی بیمه اتکائی می کند . بیمه ایران با توجه به ظرفیت بالای ریسک پذیری خود ، علاوه بر انجام بیمه های مستقیم ، نسبت به پذیرش ریسک به صورت بیمه اتکایی قبولی از شرکت های بیمه داخلی و خارجی اقدام می کند .

شنبه 13 دى 1393