بیمه کارآفرین

بیمه کارآفرین

شرکت بیمه کارآفرین یکی از نخستین شرکت های بیمه خصوصی است که پس از انقلاب در چارچوب قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی و قانون تجارت در تاریخ 27/12/1381 به شماره 200845 به ثبت رسیده و با اخذ مجوز از بیمه مرکزی ایران فعالیت خود را در سطح کشور آغاز نموده است .

اهداف شرکت:

  1. حاکمیت شرکتی
  2. مشتری محوری و تکریم ارباب رجوع
  3. بیمه گری با بکارگیری ابزارهای حرفه ای
  4. خلاقیت و ابداع طرح های نو مطابق با نیاز های یک جامعه پیشرفته
  5. آموزش مداوم کارکنان در کلیه سطوح

موضوع فعالیت شرکت

  • انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع بیمه های زندگی و غیر زندگی .
  • سرمایه گذاری از محل سرمایه و ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه .
  • قبول ریسک بصورت اتکائی از شرکتهای بیمه داخلی

در حال حاضر تعداد نمایندگیهای حقیقی و حقوقی شرکت در تهران و شهرستانها 1847  می باشد که از این تعداد 180 نمایندگی در تهران و 1020 نمایندگی در شهرستانها فعالیت دارند .

همچنین شرکت از خدمات کارگزاران بیمه در سراسر کشور برخوردار می باشد.

شنبه 13 دى 1393