بیمه رازی

بیمه رازی

به استناد مجوز شماره 5194 مورخ 28 اردیبهشت 1382 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، شرکت بیمه رازی به عنوان اولین شرکت بیمه خصوصی در ایران فعالیت خود را با سرمایه اولیه 140 میلیارد ریال آغاز نمود.

 

یکی از ملاک­های اعتبار هر شرکت بیمه­ ای پشتوانه اتکایی آن است. شرکت بیمه رازی برای تضمین تعهدات خود در بیمه­ های حمل و نقل، آتش­ سوزی و تمام خطر مقاطعه­ کاری از طریق پوشش اتکایی مطمئن خارجی از بدو فعالیت با تعدادی از بروکرهای تراز اول جهان وارد مذاکره شده و در همان سال اول موفق شد از طریق یکی از بروکرهای لندن (AON) و با راهبری شرکت بیمه­ ای هانوفر-ری (HANNOVER-RE) پوشش اتکایی مطمئن خارجی تامین نماید. 

 از سال 1386 شرکت ناسکو (NASCO) از بازار فرانسه به عنوان بروکر قراردادهای اتکایی شرکت انتخاب گردید و سی درصد دیگر از سرمایه­ های بیمه شده بیمه رازی (علاوه بر 20درصد قبلی) به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی واگذار شد. در حال حاضر نیز بیمه اتکایی شرکت با راهبری بیمه­ گران اتکایی معتبر بین­ المللی کماکان ادامه دارد.


  

شنبه 13 دى 1393