بیمه میهن

بیمه میهن

شرکت بیمه میهن (سهامی عام) در تاریخ 18/06/1387 تحت شماره 330902 در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده و پروانه فعالیت آن توسط بیمه مرکزی ایران به شماره 38911 مورخ 16/11/1387صادر گردیده ،هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت به شرح زیرمی باشند :
- جناب آقای دکترسید احمد موذن علوی( نماینده موسسه سازمان اقتصادی رضوی) رئیس هیأت مدیره.
- جناب آقای علی موسی رضا (نماینده شرکت تعاونی مصرف کارکنان بنیاد مسکن) عضو هیأت مدیره و مدیر عامل.
- جناب آقای دکترغلامحسین دلجو (نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) نایب رئیس هیأت مدیره.
- جناب آقای دکتر محمود سعیدی (نماینده شرکت لیزینگ امید وابسته به شرکت مدیریت سرمایه گذاری امیدوابسته به بانک سپه ) عضو هیأت مدیره.
- جناب آقای مهندس هادی درفشی (نماینده شرکت ایجاد محیط) عضو هیأت مدیره.

فعالیت ها

1-شرکت ارائه کلیه خدمات بیمه ای در موارد زیر می باشد:انواع بیمه های اشخاص (عمر،حادثه و درمان)
2-
انواع بیمه های اتومبیل(بدنه ، شخص ثالث و حوادث سرنشین اتومبیل)
3-
انواع بیمه های آتش سوزی (اماکن مسکونی،اداری،تجاری،تولیدی و صنعتی.)
4-
انواع بیمه های باربری (داخلی، وارداتی و صادراتی)
5-
انواع بیمه های هواپیما .
6-
انواع بیمه های کشتی.
7-
انواع بیمه های تمام خطر مهندسی
8-
انواع بیمه های مسئولیت مدنی


شنبه 13 دى 1393