بیمه امید

بیمه امید

 

شرکت بیمه امید (سهامی خاص) با بیش از یک دهه سابقه فعالیت و خدمت و ارائه خدمات مناسب بیمه ای به بیمه شدگان و بیمه گزاران خود در مناطق آزاد صنعتی و تجاری و مناطق ویژه اقتصادی و با بهره گیری از قدرت و توان حمایتی سهامداران محترم بعنوان یک پشتوانه عظیم و با اتکاء بر توانایی حرفه ای و تخصصی همکاران شرکت و توانگری مالی و برخوردار از اعتبار و نام نیک نزد مشتریان ، در این اندیشه است که در جهت حفظ و افزایش رضایتمندی مشتریان ، کارکنان ، نمایندگان و کارگزاران و... با رعایت قانون و مقررات در کمترین زمان ممکن بهترین و مطلوب ترین خدمات را ارائه نماید، بطوریکه، ماحصل این اقدامات به این امر منجر شود که همه خوشبین و امیدوار به شرکت امید باشند.

 

شنبه 13 دى 1393