بیمه متقابل کیش

بیمه متقابل کیش

تاریخچه

موسسه بیمه متقابل کیش KPI در مورخ 12/05/1390بمنظور تحت پوشش قرار دادن مسئولیت مالکان کشتی¬ها در قبال اشخاص ثالث و جبران خسارت متحمل شده توسط آنان، پروانه فعالیت خود را از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ نمود. فعالیت موسسه در قالب تعاونی و غیر انتفاعی است.

چشم انداز

حضور موفق، مستمر و تاثیر گذار در صنعت حمل و نقل دریایی در عرصه های داخلی و بین المللی به عنوان یک کلوپ پویا و پیشتاز.

اهداف

تلاش جهت ارتقاء علمی صنعت بیمه دریایی کشور از طریق تعامل با شرکت های بیمه، موسسات و متخصصین داخلی و خارجی.
گسترش فعالیت موسسه در سطح بین المللی تا انتهای سال 2014
جذب و افزایش تناژ ورودی تا مرز 6،500،000 تن تا سال 2015

شنبه 13 دى 1393