بیمه آسماری

بیمه آسماری

شرکت بیمه آسماری (سهامی خاص)یک شرکت بیمه خصوصی است که به استناد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1378 و تصویب  مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد  تجاری صنعتی جمهوری اسلامی  ایران پس از طی تشریفات قانونی مجوز فعالیت خود را از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1391/11/16 اخذ نمود.
 از جمله  عوامل موثر در تاسیس شرکت بیمه آسماری، نیاز مبرم بازار تقاضا در ایران و به ویژه  در مناطق آزاد تجاریو صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به خدمات کیفی  بیمه میباشد.
شرکت بیمه آسماری با استفاده از یکصد سال  تجربه کارشناسی مدیران ، مشاوران و کارشناسان طراز اول صنعت بیمه کشور و همکاری نزدیک با بزرگترین بازارهای  جهانی بیمه قادر است کمک ارزنده ای در ارزیابی و انتقال  ریسک و توزیع مجدد  جهانی آن در حفظ  و حراست از سرمایه های موجود و سرمایه گزاری های آینده در مناطق آزاد صنعتی و مناطق ویژه اقتصادیکشور بنماید.
استفاده از دانش روز دنیا برای انتقال  ریسک ، تنوع در عرضه  انواع  خدمات رایج بیمه ای دنیا  در ایران  بخشی از خدمات  بیمه آسماری می باشد که برای انجام  آن از فعالین  شبکه  حرفه ای نمایندگی و کارگزاران بیمه در کشور بهره میگیرد.

شنبه 13 دى 1393